Związek Harcerstwa Polskiego Pruszków, 05. 2006r. Komendant Hufca PruszkówPobieranie 8.05 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.05 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Pruszków, 5.05.2006r.

Komendant Hufca Pruszków
Rozkaz L.6/2006


1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
Informuję, Zjazd Sprawozdawczy Hufca w dniu 27 kwietnia 2006r. wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP:

- pwd. Agata Erhardt

- pwd. Agata Sawicka

trzecim delegatem jest phm. Michał Landowski – Komendant Hufca.
  1. Hufiec

    1. Mianowania w Komendzie Hufca

2.2.1. Z dniem 5 maja 2006 r. powołuję druhnę phm. Iwonę Rosińską w skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.


    1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 1 kwietnia 2006 r. Komendę Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Szekla 2006” i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- pwd. Agata Erhardt – Komendantka

- pwd. Agata Sawicka

- H.O. Łukasz Hajduk

- sam. Aleksandra Sochaj

- ćwik Wojciech Chojecki

- Grzegorz Radziejewski
opiekę z ramienia Komendy Hufca pełni phm. Joanna Suwart.

12. Pochwały

12.1. Udzielam pochwały Druhnie pwd. Agacie Sawickiej, Dh. Grzegorzowi Radziejewskiemu, Dh. Krystianowi Radziejewskiemu


14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 5/2006. z dnia 3 marca 2006. w punkcie 2 błędnie podano nazwisko. Było: Malborska Alicja, powinno być: Nalborska Alicja.
CZUWAJ!
Komendant Hufca

phm. Michał Landowski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna