Związek Harcerstwa PolskiegoPobieranie 41.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.22 Kb.

Związek Harcerstwa Polskiego


Komendantka Hufca

Bydgoszcz-Miasto

im. Bydgoskich Bojowników

o Wolność i Postęp Społeczny

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2005 r.

Rozkaz L11/2005/351. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Zjazd Sprawozdawczy Hufca obradujący w dniu 5 listopada 2005 r. odrzucił wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca o nieudzielanie absolutorium Komendzie Hufca za okres od za okres od 10 października 2004 r. do 5 listopada 2005 r. i tym samym udzielił Komendzie absolutorium.

1.2.2. Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca obradujący w dniu 5 listopada 2005 r. powołał na wniosek komendantki Hufca nowy skład Komendy:

 • phm. Agnieszka Makulska – zastępczyni ds. programu i kształcenia

 • phm. Justyna Malinowska – zastępczyni ds. organizacyjnych

 • pwd. Anna Wójtowicz – skarbnik

 • pwd. Aleksandra Arciuch – szefowa biura

 • phm. Mirella Makulska – instruktorka ds. programowych

 • pwd. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – kwatermistrz.

1.2.3. Informuję, że komenda hufca na zbiórce 28 listopada 2005 r. wytypowała do odwiedzin w bieżącym roku harcerskim następujące jednostki:

 • 1 BGZ „Wesołe Tuptusie”

 • 7 BDH „Młode Wilki”

 • 15 BDH „Wędrowne Sokoły”

 • 27 BDH „Leśne Duchy”

 • 28 BDH „Hallerczycy”

 • 30 BDH „Pszczółki”

 • 37 BDH „Leśni Ludzie”

 • 45 BDH „Ufotropy ze Słonecznej”

 • 46 BDH „Buki”

 • 99 BDH „Noga za nogą”

Terminy odwiedzin zostaną ustalone z drużynowymi min. trzy tygodnie przed planowanym spotkaniem. Osobą odpowiedzialną jest phm. Mirella Makulska.


 1. Hufiec

  1. Zwolnienia w komendzie hufca

   1. Zwalniam z członkostwa w zespole programowym druhnę Katarzynę Sobczyńską.

   2. Zwalniam z funkcji szefowej Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Dni na Obozie druhnę pwd. Marcelinę Iwanciw.

Dziękuję druhnie za rzetelną pracę w Zespole i życzę satysfakcji z pełnienia innych funkcji instruktorskich.

  1. Mianowania w komendzie hufca

   1. Mianuję druhnę hm. Halinę Krystowczyk komendantką XXXII Harcerskiego Bydgoskiego Biegu Nocnego.

   2. Mianuję druhnę pwd. Martę Adamczyk instruktorką ds. współpracy z zagranicą.

   3. Mianuję druha phm. Wojciecha Chwila szefem Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Dni na Obozie.

   4. Powołuję druha pwd. Wojciecha Mrozik-Gliszczyńskiego w skład Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Dni na Obozie.

   5. Mianuję druhnę pwd. Monikę Patyk koordynatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Hufca w latach 2006 i 2007.

   6. Mianuję druhnę hm. Jolantę Haratam Namiestnikiem Zuchowym.

   7. Powołuję w skład zespołu ds. organizacyjnych druhny:

 • Karolinę Matysik

 • Justynę Kowara.

  1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję Namiestnictwo Zuchowe.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 8 BGZ „Wesołe Krasnoludki”.

3.2.2. Rozwiązuję 9 BGZ „Igniculus”.

3.2.3. Rozwiązuję 11 BDH „Eleusis”. Członkowie rozwiązanej drużyny otrzymują przydział służbowy do 111 BDH „Jodły”.

3.2.4. Zezwalam druhnie pwd. Małgorzacie Wiśniewskiej na założenie Drużyny Harcerskiej „Orion” przy SP nr 15 w Bydgoszczy.

Otwieram drużynie okres próbny.3.2.5. Zezwalam druhowi phm. Jakubowi Piotrowskiemu na założenie Drużyny Harcerskiej „Ignis” wchodzącej w skład HYŚ „Ad Astra”.

Otwieram drużynie okres próbny.3.2.6. Powołuję 43 BDH „Uroczysko” wchodzącą w skład SH „Zawiszanie”.

Zamykam drużynie okres próbny z wynikiem pozytywnym.


3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druhnę pwd. Magdalenę Wencel z funkcji drużynowej 8 BGZ „Wesołe Krasnoludki”

3.3.2. Zwalniam druhnę hm. Katarzynę Piotrowską z funkcji drużynowej 9 BGZ „Igniculus”

3.3.3. Zwalniam druhnę pwd. Justynę Sakowską z funkcji drużynowej 11 BDH „Eleusis”

3.3.4. Zwalniam druhnę Ewelinę Glazik z funkcji drużynowej 111 BDH „Jodły”

3.3.5. Zwalniam druhnę pwd. Monikę Gołda z funkcji drużynowej 30 BDH „Pszczółki”

3.3.6. Zwalniam druha hm. Rafała Zelka z funkcji drużynowego 49 BDH „Rada XIII”

3.3.7. Zwalniam druhnę Katarzynę Sobczyńską z funkcji drużynowej 36 BDW „TRAPLUMIJO”.

3.3.8. Zwalniam druhnę pwd. Monikę Korybalską z funkcji drużynowej 98 BDH „Rosarium”.
Dziękuję druhnom i druhowi za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Życzę zadowolenia z dalszej służby instruktorskiej i sukcesów w życiu osobistym.
3.3.9. Mianuję druhnę pwd. Justynę Sakowską drużynową 111 BDH „Jodły”.

3.3.10. Mianuję druha ćw. Macieja Jasińskiego drużynowym 30 BDH „Pszczółki”.

Opiekunką drużyny mianuję druhnę pwd. Monikę Gołda.3.3.11. Mianuję druhnę sam. Magdalenę Kłoss drużynową 49 BDH „Rada XIII””.

Opiekunem drużyny mianuję druha hm. Rafała Zelka.3.3.12. Mianuję druhnę Martę Kowalewską drużynową 36 BDW „TRAPLUMIJO”

3.3.13. Mianuję druhnę Annę Czaplewską drużynową 98 BDH „Rosarium”.

3.3.14. Mianuję druhnę pwd. Małgorzatę Wiśniewską drużynową próbnej BDH „Orion”

3.3.15. Mianuję druha phm. Jakuba Piotrowskiego drużynowym próbnej BDH „Ignis”

3.3.16. Mianuję pwd. Martę Adamczyk drużynową 43 BDH „Uroczysko”
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek HKSI zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druha Jakuba Mendry

7.1.2. Na wniosek HKSI zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhom:

 • Piotrowi Wasilewskiemu

 • Dawidowi Pawłowskiemu


7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek HKSI otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Marceli Falkiewicz.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek HKSI zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Wojciechowi Mrozik-Gliszczyńskiemu.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Przyjmuję w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego druha pwd. Jakuba Mendry.
7.6. Kapituła Wędrownicza

7.6.1. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej otwieram próbę wędrowniczą druhom:

 • odkr. Mateuszowi Cichowskiemu

 • wyw. Pawłowi Spryszyńskiemu.


7.7. Zespół Weryfikacyjny Oznak Dni na Obozie

7.7.1. Na wniosek Zespołu Weryfikacyjnego Oznak Dni na Obozie przyznaję „Oznakę 365 Dni na Obozie” druhnie hm. Elżbiecie Kemnitz.


7.9. Ratownik ZHP

7.9.1. Na wniosek szefa szkolenia kursu pierwszej pomocy HSR przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Aleksandra Arciuch

 • phm. Wojciech Chwil

 • trop. Aleksandra Goździewska

 • sam. Barbara Wasilewska

 • ocht. Anna Maria Koczorowska

 • pwd. Justyna Sakowska

 • trop. Katarzyna Rożek

 • Aleksandra Kaczmarek

 • pion. Monika Marnocha

 • pwd. Anna Wójtowicz

 • odkr. Mateusz Chatkiewicz


8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2004/2005 następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Marta Bejenka

 • pwd. Katarzyna Harkot

 • pwd. Janusz Nowak

 • phm. Jakub Piotrowski

 • phm. Michał Szymczak


12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały członkom Harcerskiego Szczepu Środowiskowego „Ad Astra” za godne reprezentowanie Hufca w EuroJam’2005, które odbyło się w sierpniu br w Anglii.

12.2. Udzielam pochwały 49 BDH „Rada XIII” za udział w akcji „Zaczarowany Tornister”.
12.3. Udzielam pochwały pwd. Jakubowi Mendry za pomoc w organizacji kursu pierwszej pomocy.
12.4. Dziękuję 30 BDH „Pszczółki” oraz 31 BHDŁ „Haos” za wystawienie pocztu sztandarowego podczas uroczystości z okazji 11 listopada.
12.5. Dziękuję niżej wymienionym jednostkom za udział w uroczystościach z okazji 11 listopada:

 • 1 BGZ „Wesołe Tuptusie”

 • 4 BGZ „Dziubdziuby”

 • 6 BDH „Grom”

 • 7 BDH „Młode Wilki”

 • 24 BDH NS „Kornelki”

 • 30 BDH „Pszcółki”

 • 31 BHDŁ „Haos”

 • 36 BDW „TRAPLUMIJO”

 • 42 BDH „Krzewy”

 • 43 BDH „Uroczysko”

 • 46 BDH „Buki”

 • 49 BDH „Rada XIII”

 • 59 BDH „Runo”

 • 61 BDH „Leśna Brać”

 • 63 BDH „Titelitury”

 • 67 BDH „Stokroty”

 • 83 BDH „Wicher”

 • 85 BGDH „Błękitne Delfiny”.

 • 100 BDH „Zwiadowcy”

 • 121 BDH „Rotury”

 • 144 BDH „Drzewa”


12.6. Dziękuję druhnom Paulinie Iwaszko i Annie Mellm ze 121 BDH „Rotury” oraz druhom Łukaszowi Goncerzewiczowi i Marcinowi Goncerzewiczowi z SH „Zawiszanie” za wystawienie pocztu sztandarowego podczas uroczystości pogrzebowych dh Marii Semeńczuk.
12.7. Gratuluję druhnie pwd. Monice Patyk oraz druhom phm. Wojciechowi Mrozik-Gliszczyńskiemu i phm. Michałowi Michalskiemu wyróżnienia za pomoc w organizacji miejskich uroczystości związanych z pogrzebem Papieża Jana Pawła II.

W nagrodę w/w wyjechali na pielgrzymkę do Rzymu organizowaną i finansowaną przez Urząd Miasta Bydgoszczy.


14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L7/2005/31 z dnia 19 września 2005 r. błędnie dokonano następującego zapisu:jest:
3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Zezwalam druhnie HO Katarzynie Bejenka na reaktywowanie Drużyny Wędrowniczej „VIATOR” wchodzącej w skład Harcerskiego Szczepu Środowiskowego „Ad Astra”.

Otwieram drużynie okres próbny.3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.6. Mianuję druhnę Katarzynę Bejenka drużynową Próbnej Drużyny Wędrowniczej „VIATOR” wchodzącej w skład Harcerskiego Szczepu Środowiskowego „Ad Astra”.

Opiekunką drużyny mianuję hm. Katarzynę Piotrowską.


Powinno być:
3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Powołuję 96 Bydgoską Drużynę Wędrownicząj „VIATOR” wchodzącą w skład Harcerskiego Szczepu Środowiskowego „Ad Astra”.

Zamykam drużynie okres próbny z wynikiem pozytywnym.3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.6. Mianuję druhnę Katarzynę Bejenka drużynową 96 Bydgoskiej Drużyny Wędrowniczej „VIATOR” wchodzącej w skład Harcerskiego Szczepu Środowiskowego „Ad Astra”.

Opiekunką drużyny mianuję hm. Katarzynę Piotrowską.


15. Z żałobnej karty Hufca

W ostatnich miesiącach na wieczną wartę odeszli:

28 września 2005 r. hm. Ryszard Jaworski

były instruktor i komendant Szczepu NS

30 października 2005 r. hm. Bohdan Panasewicz

instruktor zasłużony dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, Hufca Bydgoszcz-Miasto, HOO w Pólku, członek Komisji Historycznej Hufca i KI „Kwatera P-304”

15 listopada 2005 r. hm. Maria Semeńczuk

seniorka, członkini Kręgów „Dębowego Liścia” i „Wędrowniczek po Zachodnim Stoku”, komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek w latach 1945-1947

22 listopada 2005 r. hm. Jerzy Kosiński

były instruktor ZHP, drużynowy 27 BDH, dyrektor Centralnej Składnicy Harcerskiej w BydgoszczyCZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
C Z U W A J !

(-) hm. Beata Szmyt

: rozkazy
rozkazy -> Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Piotrków Tryb
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 15. 04. 2005 Drużyna Harcerska aves
rozkazy -> J. H. Dąbrowskiego Rozkaz L3 /2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L1 /2015 z dnia 30. 01. 2015r
rozkazy -> J. H. Dąbrowskiego Rozkaz L7/2014 Zarządzenia i informacje
rozkazy -> 1. Zarządzenia i informacje. Informacje
rozkazy -> Z 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Sokolęta” – 6 osób
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 18. 02. 1985 Komendant Chorami Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego rozkaz L. 1/85
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego Kutno 23. 10 2013 r. Komendantka Hufca Kutno
rozkazy -> Związek harcerstwa polskiego puławy, 18 września 2005 komendant hufca puławy

Pobieranie 41.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna