Związek Strzelecki „strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka js2060 Dąbrowa Górnicza „Każdy może się do nas przyłączyć, lecz nie każdy może z nami pozostać”Pobieranie 19.12 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.12 Kb.
Związek Strzelecki „STRZELEC”

Organizacja Społeczno – Wychowawcza
Jednostka Strzelecka JS2060

Dąbrowa Górnicza„Każdy może się do nas przyłączyć, lecz nie każdy może z nami pozostać”

J. Piłsudski


 1. Związek Strzelecki “Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza

Strzelec został reaktywowany w 1991 roku. Związek powstał w wyniku fuzji organizacji tzw. Ruchu strzeleckiego, działających w Polsce w latach 1989-1991, określając się, jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego “Strzelec”, którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.

Statutowymi celami działalności współczesnego Strzelca są przede wszystkim:

- działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;

- wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym;

- przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej;

- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;

- uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;

- popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.

Związek cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:

•systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;

•comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.

•centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów – o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;

•centralne obozy spadochronowe;

•letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;

•szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;

•zajęcia teoretyczne i gry terenowe;

•udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym
i wojskowym;

•marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;

•spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.
Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Członkami Związku mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. W ramach Związku działa również ruch orlęcy skupiający młodzież szkolną w wieku od 11 do 16 lat.

Komendantem Głównym jest insp. ZS Marcin WASZCZUK

POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE

Numer KRS: 0000114650

REGON: 012617582


 1. Historia

W czerwcu 1908 r. powstała we Lwowie tajna organizacja paramilitarna Związek Walki Czynnej. Celem jej było przygotowanie organizacyjne i materialne przyszłego powstania zbrojnego zdolnego do wywalczenia niepodległości dla Polski. Ponieważ liczba zwolenników tego kierunku działań rosła, postanowiono to ująć w formę legalnej organizacji. W ten sposób powstały w r.1910 we Lwowie “Związek Strzelecki”, w Krakowie “Strzelec”, a w obu tych miastach “Drużyny Strzeleckie”. Organizacje te zakładały w całej Polsce oddziały, w Galicji jawne, w zaborze rosyjskim i później pruskim – tajne. Austria, bowiem w przewidywaniu wojny z Rosją, popierała ruch strzelecki, mogący stać się w jej ręku pierwszorzędnym atutem politycznym, niepozbawionym jednocześnie wartości militarnej. Piłsudski doskonale zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i od początku podejmuje działania organizacyjne i szkoleniowe, by tak się nie stało. Od 1911 r. oddziały takie powstają wszędzie na obczyźnie, gdzie tylko istnieją środowiska polskie. Powstają instrukcje i regulaminy wojskowe polskie, szkoły oficerskie i podoficerskie, zaczyna wychodzić czasopismo wojskowe “Strzelec”.

Od 1912 roku w zaborze austriackim, strzeleckie kompanie i bataliony maszerują na ćwiczenia


w swoich mundurach i z bronią; w Kongresówce odbywają się zbiórki i ćwiczenia skrycie po lasach, wykłady zaś małymi grupkami w mieszkaniach prywatnych. Tym właśnie sposobem, były przygotowywane przyszłe kadry Wojska Polskiego do walki z zaborcami naszych ziem, poprzez szkolenie wojskowe młodzieży od szczebla rekruckiego do oficerskiego. “Strzelcy” rekrutowali się
z różnych środowisk. Obok studentów, uczniów i młodej inteligencji, stawali do szeregów robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Wszystkich łączyły cechy: ofiarność, karność i koleżeństwo. W czerwcu 1912 roku stanowisko Komendanta Głównego, “Rada Oficerska” powierzyła Józefowi Piłsudskiemu. Doniosłość tej chwili i tego wyboru dla tych, którzy mieli zaszczyt pierwsi stanąć pod jego rozkazami zapadła głęboko w serca i umysły. Józef Piłsudski dla innych mógł być brygadierem, generałem, marszałkiem, ministrem, Naczelnikiem Państwa; dla tych, którzy go Komendantem obrali w r. 1912, pozostał Komendantem na całe życie.

W przeddzień wybuchu I-ej wojny światowej, według raportów z marca 1914r. Związki Strzeleckie liczyły 6 i pół tysiąca a Drużyny Strzeleckie 4 tysiące przeszkolonych żołnierzy, co w sumie dawało dziesięciotysięczną znakomitą kadrę. J. Piłsudski, wykorzystał okazję rozpoczęcia walki pomiędzy naszymi okupantami, mobilizacja “Strzelców” przeprowadzona została w nocy z 1-go na 2-go sierpnia 1914r.w Krakowie.6 sierpnia z krakowskich “Oleandrów”, nastąpił wymarsz I Kompanii Kadrowej, która przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego i rozpoczęła długi i trudny marsz do niepodległości. Marsz zapoczątkowało 144 członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Drużyny Strzeleckie stworzone były przez środowiska narodowo-niepodległościowe, które jednak zerwały z R. Dmowskim i połączyły się ze “Strzelcami”, dając początek Wojsku Polskiemu po długich latach niewoli. Po I Wojnie Światowej powstał Związek Strzelecki, który nawiązywał do tradycji z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność


w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Należał do Polskich Związków Sportowych. Ściśle związany z obozem J. Piłsudskiego.

Terytorialna struktura organizacyjna Związku Strzeleckiego, odpowiadała wojskowo-administracyjnemu podziałowi państwa. W 1939 ZS liczył ok. 500 tys. członków, którzy w czasie “kampanii wrześniowej 1939″, wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. Po drugiej wojnie światowej, Związek Strzelecki został rozwiązany a ponowna reaktywacja nastąpiła w roku 1990. Od tego czasu ZS Strzelec OSW prowadzi działalność edukacyjno-obronną, wychowując młodzież w duchu patriotyzmu. 1. JS2060 Dąbrowa Górnicza

Jednostka Strzelecka JS2060 została powołana do życia w październiku 2011r rozporządzeniem Komendy Głównej. Jednostka została utworzona w oparciu o struktury Stowarzyszenia Szaser działającego początkowo nieformalnie a od 2010 jako Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS.

Na decyzję Komendy Głównej wpłynęły takie czynniki jak zbieżność celów statutowych, doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz widoczne wyniki organizowanych przedsięwzięć i szkoleń. Zaowocowało to utworzeniem na terenie Dąbrowy Górniczej JS2060. Jednostka współpracuje z Muzeum Miejskim Sztygarka, Aeroklubem Częstochowskim, 4WOG w Gliwicach (wojskowy oddział gospodarczy), WKU w Będzinie. Siedziba jednostki znajduje się w ZSZ Sztygarka.JS2060 specjalizuje się w rozpoznaniu ogólno-wojskowym, większość strzelców stanowiących trzon jednostki to skoczkowie spadochronowi. Dodatkowo poza głównym profilem szkolenia jednostka oferuje wszystkim zainteresowanym zajęcia z zakresu:

 • skoki spadochronowe

 • survival, wyprawy, marsze kondycyjne

 • taktyka zielona, czarna, podstawy rozpoznania

 • wspinaczka skałkowa, terenoznawstwo

 • uroczystości o charakterze patriotycznym

 • pierwsza pomoc przed-medyczna

 • zajęcia teoretyczne i gry terenowe

 • spotkania z kombatantami i weteranamiKontakt: www.js2060.mil.pl Info@js2060.mil.pl
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna