Zwykli niezwykliPobieranie 28.06 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar28.06 Kb.
KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
ZAPRASZAJĄ NA III PRZEGLĄD ETIUD TEATRALNYCH

O ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

ZWYKLI - NIEZWYKLI
Patronat honorowy J.E. Biskup Płocki Piotr Libera

REGULAMIN
Celem przeglądu jest:
- popularyzacja tekstów kultury prezentujących sylwetki Świętych i Błogosławionych,

- ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość,

- zachęta do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu,

- propagowanie uniwersalnych wartości,

- zainteresowanie uczniów życiem Świętych i Błogosławionych, ukazanie ważnej roli patrona,

- zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć w twórczości scenicznej.Warunki uczestnictwa


 1. Przedmiotem konkursu są max. 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów Świętych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci oraz zachęcające młodych widzów do naśladownictwa.

 2. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Płockiej.

 3. Liczba osób występujących w etiudzie zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.

 4. Powołane przez organizatora jury będzie oceniać: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siłę i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.

 5. Zgłoszenia na przygotowanym formularzu należy składać do 12.10.2015 r., w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego Płock, ul. Kościuszki 6, pokój 22; e-mail metod@ksiaznicaplocka.pl lub faksem 24 262 31 17.

 6. Finałowy przegląd odbędzie się 21.10.2015 r. w Siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni
  i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, ul. Jachowicza 34 w Płocku, od godz. 10.00 do 14.00.

 7. Organizatorzy przewidują nagrody.

Kontakt: Iwona Tyburska, Renata Kraszewska, tel. 24 268 00 36


Serdecznie zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy na przegląd etiud teatralnych ZWYKLI NIEZWYKLI
 1. Tytuł etiudy (jeśli imię Świętego nie występuje w tytule, prosimy podać je w podtytule) …………………………………………………………………………….
 1. Imię i nazwisko uczniów, biorących udział w przeglądzie oraz klasa, do której uczęszczają:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Imię i nazwisko nauczyciela/katechety przygotowującego uczniów do przeglądu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział w konkursie

…………………………………………………………………………nazwa i adres placówki

……………………………………………………………….imię i nazwisko nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Książnicę Płocką
im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
w Płocku, na potrzeby organizacji przeglądu etiud teatralnych ZWYKLI - NIEZWYKLI zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorami danych osobowych jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Administratorzy danych zapewnią ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia podopiecznego jako laureata, bądź w przypadku otrzymania przez niego wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim


i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie mojego imienia i nazwiska oraz miejsca pracy,


w publikacji na stronie internetowej Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
w Płocku oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………Data i podpis nauczyciela

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu


…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka

………………………………………imię i nazwisko uczestnika
przez Książnicę Płocką im Władysława Broniewskiego w Płocku oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku na potrzeby organizacji przeglądu etiud teatralnych ZWYKLI NIEZWYKLI zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu
i poprawiania swoich danych. Administratorami danych osobowych jest Książnica Płocka im Władysława Broniewskiego w Płocku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
w Płocku. Administratorzy danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia


w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 904)

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Książnicy Płockiej im Władysława Broniewskiego


w Płocku oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………Data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

Teksty kultury dotyczące żywotów świętych dostępne w Książnicy Płockiej


ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI”– wybór literatury


 1. Ball, Ann
  Współcześni Święci : , żywoty i oblicza. , T. 1 /
  , Ann Ball ; przeł. [z ang.] Jarosław Irzykowski.
  Gdańsk : , "Exter", 1994.

 2. Ball, Ann
  Współcześni Święci : , żywoty i oblicza. , T. 2 / , Ann Ball ; przeł. [z ang.] Jarosław Irzykowski.
  Gdańsk : , "Exter",1994.

 3. Bozowski, Bronisław

Święci, wielcy i nieznani / , [red. Jacek Laskowski].
Ząbki : , "Apostolicum", cop. 2001.

 1. Cammilleri, Rino
  Wielka księga świętych patronów :
  , jakikolwiek jest wasz zawód, z jakimkolwiek problemem się borykacie, zawsze jest święty, do którego możecie się zwrócić / , [tł. tekstu Marzena Radomska].
  Kielce : , "Jedność", 2001.

 2. Cruz, Joan Carroll
  Cuda Eucharystyczne i Eucharystyczne zjawiska w życiu świętych / , Joan Carroll Cruz ; przeł. [z ang.] Tomasz Szczepańczyk.
  Gdańsk : , "Exter" , 1995.

 3. Koneczny, Feliks

Święci w dziejach narodu polskiego.
Komorów : , Antyk - Marcin Dybowski, , 2001.

 1. Legendy chrześcijańskie : , antologia / , wyboru dokonali Luigi Santucci i Stanisław Klimaszewski ; [teksty z wł. tł. Adam Szymanowski ; il. Anna Skurpska-Ekes].
  Warszawa : , Wydaw. Księży Marianów, 1993.

 2. Masz na imię... : , popularne imiona katolickie, daty imienin z wyszczególnieniem ważniejszych świętych wraz z reprintami XIX-wiecznych drzeworytów świętych patronów dla łatwości i milszego czytania / , pod red. i wyborem Mirosława Mikołajczyka.
  Piekary Śląskie : , "Gandalf", [ca 1993].

 3. Mazur, Bożena
  Poczet świętych i błogosławionych / , Bożena Mazur.
  Poznań: , Publicat , 2005 .

 4. Nasi święci : , polski słownik hagiograficzny : praca zbiorowa / , pod red. Aleksandry Witkowskiej.
  Poznań : , Księgarnia św[iętego] Wojciecha, 1995.

 5. Opaliński, Tomasz
  Święci... znów na ziemię ściągnięci : , 365 śladów na drodze do nieba / , Tomasz Opaliński.
  Płock : , Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.

 6. Schauber, Vera
  Ilustrowany leksykon świętych / , Vera Schauber ; Hanns Michael Schindler ; [przekł. z niem. Paweł Tkaczyk, Ryszard Zajączkowski].
  Kielce : , "Jedność", 2002. 1. Zaleski, Wincenty
  Święci na każdy dzień.
  Wyd. uzup. Warszawa : , Wydaw. Salezjańskie, 1995.
Filmy

Brat słońce, siostra księżyc – reż. Franco Zeffirelli /św. Franciszek z Asyżu/

Święta Teresa – reż. Ray Loriga

Ojciec Pio – reż. Carlo CarleiMaria – reż. Abel Ferrara /św. Maria Magdalena/

Joanna d`Arc – reż. Luc Besson
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna