WitamyProf nadzw. Dr hab. Andrzej Szczurek – pofesor nadzw. I-33 Dr inż. Iwona PolarczykProf nadzw. Dr hab. Andrzej Szczurek – pofesor nadzw. I-33 Dr inż. Iwona Polarczyk
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych
54.85 Kb. 1
czytać
ŚLĄskie środowiskowe studium doktoranckie zrównoważone technologie energetyczne I środowiskowe Plan zajęć I semestr 2014/2015 (1 nabór)ŚLĄskie środowiskowe studium doktoranckie zrównoważone technologie energetyczne I środowiskowe Plan zajęć I semestr 2014/2015 (1 nabór)
31.33 Kb. 1
czytać
Finał mistrzostw polski w szachach turawa, 27. 04 – 05. 2007r. Grupa c-14Finał mistrzostw polski w szachach turawa, 27. 04 – 05. 2007r. Grupa c-14
493.94 Kb. 6
czytać
Zamówienie na drzwi dre do adom sp z o o. (085) 741-09-89; 741-09-94 Fax: (085)652-55-57Zamówienie na drzwi dre do adom sp z o o. (085) 741-09-89; 741-09-94 Fax: (085)652-55-57
40.47 Kb. 1
czytać
Załącznik a do uchwały nr xxxix/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 rZałącznik a do uchwały nr xxxix/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r
Szczyrku, obejmującego swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta
235.89 Kb. 1
czytać
Up – gdy puszczamy przycisk myszki na obiekcie, over – gdy przesuwamy myszkę nad przyciskiem, downUp – gdy puszczamy przycisk myszki na obiekcie, over – gdy przesuwamy myszkę nad przyciskiem, down
Over – gdy przesuwamy myszkę nad przyciskiem, down – gdy wciskamy przycisk, hit obszar działania przycisku czyli, w które miejsce można kliknąć (aktywny obszar). Z reguły trzy pierwsze klatki są bardzo podobne do siebie
22.63 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 6 Rawa Mazowiecka, 2008-01-04 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej specyfikacja techniczna zamówieniaZałącznik nr 6 Rawa Mazowiecka, 2008-01-04 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej specyfikacja techniczna zamówienia
U; wyposażenie obudowy: tunel powietrzny, szyny do montażu w szafie rack 19”- możliwość wysuwania obudowy, radiatory na procesory, wentylatory
226.87 Kb. 1
czytać
Zestawienie badań molekularnych I serologicznych zwierząt w kierunku asf wykonanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. Asf marzec 2016 rZestawienie badań molekularnych I serologicznych zwierząt w kierunku asf wykonanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. Asf marzec 2016 r
16.79 Kb. 1
czytać
Anna Wyrozumska Workshop on basic principles of the eu lawAnna Wyrozumska Workshop on basic principles of the eu law
To turnover taxes common system of value-added tax be considered as having been directly applicable in the federal republic of germany since 1 january 1979 in view of the failure by that member state to adopt within the prescribed period the measures necessary in
57.44 Kb. 1
czytać
Katedra Historii SztukiKatedra Historii Sztuki
9.09 Kb. 1
czytać
Michael Jackson We are the worldMichael Jackson We are the world
Autor tekstu: usa for Africa. Kompozytor: Michael Jackson I lionel Richie. Rok powstania: 28 stycznia 1985r
12.63 Kb. 1
czytać
Przedmiot: farmakologia z toksykologiąPrzedmiot: farmakologia z toksykologią
Cel ogólny: Zapoznanie z mechanizmami działania, działaniem farmakologicznym, działaniami niepożądanymi leków hipotensyjnych. Efekty działania leków hipotensyjnych I związki pomiędzy działaniem farmakologicznym a indywidualizacją terapii
13.36 Kb. 1
czytać
Komunikat dla medióWKomunikat dla medióW
W dniu 14 listopada 2013 roku o godz. 12: 00 w Łazienkach Królewskich odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego Konkursu architektonicznego pod patronatem Ministra Kultury I dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska
21.57 Kb. 1
czytać
Waiver, release, and assumption of liabilityWaiver, release, and assumption of liability
I give permission for my child to attend Mala Polonia, located at 3114 Old Denton Road, Carrollton, Texas 75007
9.83 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie projektu implementacji do prawa polskiego Dyrektywy 2007/36/we w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanymUzasadnienie projektu implementacji do prawa polskiego Dyrektywy 2007/36/we w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym
Dyrektywy 2007/63/we parlamentu Europejskiego I rady z dnia 13 listopada 2007 r zmieniającą dyrektywy Rady 78/855/ewg oraz 82/891/ewg w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich
183.35 Kb. 3
czytać
Formularz do założenia konta na serwerze sanusFormularz do założenia konta na serwerze sanus
Wypełniać tylko zacienione pola, najlepiej drukowanymi literami. Administrator wypełnia pozostałe pola
12.25 Kb. 1
czytać
Pedagogika społeczna wstęPPedagogika społeczna wstęP
Wychowanie jest realizowane nie tylko przez instytucje do tego powołane. Jest szeroko powiązane z życiem
191.9 Kb. 3
czytać
W równoległoboku o bokach a=12, b=16 dłuższa wysokość ma długość Wynika z tego, że krótsza wysokość ma długośćW równoległoboku o bokach a=12, b=16 dłuższa wysokość ma długość Wynika z tego, że krótsza wysokość ma długość
3.39 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyO g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ursl w podziale na 24 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 223473 – 2013 z dnia 24. 10. 2013r
113.21 Kb. 1
czytać
Reż.: Scandar Copti, Yaron Shani scen.: Scandar Copti, Yaron Shani zdjReż.: Scandar Copti, Yaron Shani scen.: Scandar Copti, Yaron Shani zdj
Fouad Habash (Nasri), Nisrine Rihan (Ilham), Elias Saba (Shata), Youssef Sahwani (Abu-Lias), Abu George Shibli (Sido), Ibrahim Frege (Malek), Scandar Copti
53.84 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1B do siwz w-10/ zp/10/2015Załącznik nr 1B do siwz w-10/ zp/10/2015
Obsługa vlan: tak, statyczne + dynamiczne, otagowanie I nieotagowane,gvrp, vlan-trunking,mac- I port- based vlan, do 4k statycznych I 255 dynamicznych
133.58 Kb. 1
czytać
Listopad 2013 andrzejewska jolantaListopad 2013 andrzejewska jolanta
Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci
75.21 Kb. 1
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006
191.65 Kb. 1
czytać
Seminarium filmowe liceum przymierza rodzin na ursynowie polska w obiektywie polskich filmowcóW – wczoraj I dziś 07 – 11 maja 2012Seminarium filmowe liceum przymierza rodzin na ursynowie polska w obiektywie polskich filmowcóW – wczoraj I dziś 07 – 11 maja 2012
Pożar, pożar, coś nareszcie dzieje się, reż. Marek Piwowski, Polska 1967, 13 min
6.73 Kb. 1
czytać
Poniższa tabela przedstawia preferencje konsumenta dotyczące konsumpcji dobra X i YPoniższa tabela przedstawia preferencje konsumenta dotyczące konsumpcji dobra X i Y
43.83 Kb. 1
czytać
Central European Coutries Junior Meeting slovakia 2004 1 100 m vol sp. Zeny kategoria o 10. 12. 17: 15Central European Coutries Junior Meeting slovakia 2004 1 100 m vol sp. Zeny kategoria o 10. 12. 17: 15
114.25 Kb. 1
czytać
Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjumProgram nauczania języka francuskiego dla gimnazjum
Aktualizacja programu do wymagań nowej podstawy programowej: Ewa Brzuska, Poznań 2012
0.75 Mb. 16
czytać
Archiwalne wyniki z zawodóW ŁYŻwiarskich w polsce sezon 1989-1990Archiwalne wyniki z zawodóW ŁYŻwiarskich w polsce sezon 1989-1990
Wsssa; Krzysztof Gąsienica ozłs zakopane;Tadeusz Mleczko – skł Górnik Sanok; Andrzej Jabłoński; jm
330.97 Kb. 4
czytać
Kierunek: wychowanie muzyczne izabela urbanKierunek: wychowanie muzyczne izabela urban
Historia chóru żEŃskiego ars musica studium nauczycielskiego w lublinie
230.19 Kb. 5
czytać
Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej komunikat nr 1Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej komunikat nr 1
Wydziału Gier i Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej obejmujący ustalenia regulaminowe, związane z uczestnictwem klubów sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn wszystkich
62.21 Kb. 1
czytać

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

Strona główna